Monday, May 19, 2014

TELEY MAB NO. 531

Monday, May 19, 2014 |

TELEY MAB NO. 531

 

Jumaat, 16 Mei 2014.

 

No. Tel. 03-22722687

 

Salam sejahtera,

 

Mohon maaf di atas kelewatan pengumuman ini. Terdapat enam pengumuman baru.

 

Pengumuman 1: Perhimpunan warga emas orang buta.

 

Majlis ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 14 Jun dan akan diadakan jualan lelong. Mereka yang mempunyai barangan untuk didermakan, sila hubungi En. Taslim atau Pn. Radzimah di talian 22722677 samb. 111.

 

Pengumuman 2: Promosi Jualan MAB.

 

Promosi jualan akan ditangguhkan hingga ke akhir bulan Jun. Satu barangan  baru, termometer klinikal bersuara boleh didapati dengan harga RM50.00. Sila hubungi Puan Zuraidah di talian 22722677 samb. 154.

 

Pengumuman 3: Marathon Bulan Sabit Merah.

 

Acara ini telah ditangguhkan ke hari Ahad, 3 Ogos. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Puan Jacqueline di talian 22722677 samb. 130.

 

Pengumuman 4: Mesyuarat agung tahunan Khidmat Masyarakat.

 

Majlis ini akan diadakan pada hari Ahad, 25 Mei di Masjid Abu Bakar, Bangsar. Bagaimanapun, sarapan akan dihidangkan di Kafeteria MAB pada jam 7.30 pagi. Sila hubungi Cik Noni di talian 012-6421557.

 

Pengumuman 5: Aktiviti-aktiviti SBM KL/Selangor.

 

a)      Mesyuarat agung tahunan SBM KL/Selangor.

 

Majlis ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 24 Mei di Dewan Rukun Tetangga Brickfields.  Tarikh tutup pendaftaran ialah pada 20 Mei. Sila hubungi Pejabat SBM di 22764474.

 

b)      Pendakian Menara KL.

 

Acara ini akan dilangsungkan pada hari Ahad, 18 Mei. Bas akan meninggalkan MAB pada jam 7.30 pagi

 

Pengumuman 6: Koperasi orang kurang upaya.

 

50 orang kurang upaya termasuk orang buta diperlukan bagi membentuk sebuah koperasi OKU. Anda dijemput untuk menjadi ahli. Sila berikan salinan photostat Kad OKU anda kepada En. Subra di kaunter penyambut tetamu MAB. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Guna di talian 01111-390920.

 

Terima kasih,

 

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi

TELEY MAB NO. 531

 

Friday, 16th May 2014.

 

Tel. No. 03-22722687

 

Hello friends,

 

Sorry for the late announcement. There are 6 new announcements.

 

Announcement 1: Elderly blind gathering.

 

This will be on Saturday, 14th June and there will be the auction sale. Those who have items to donate, please contact En. Taslim or Pn. Radzimah at 22722677 ext. 111.

 

Announcement 2: MAB Sales.

 

The sales promotion will be extended to the end of June. A new item. A taliking clinical thermometer is available for RM50.00. Please contact Puan Zuraidah at 22722677 ext. 154.

 

Announcement 3: Red Crescent Marathon.

 

This has been postponed to Sunday, 3rd August. For more information, please contact Puan Jacqueline at 22722677 ext. 130.

 

Announcement 4: Annual General Meeting of Khidmat Masyarakat.

 

This will be on Sunday, 25th May at The Masjid Abu Bakar, Bangsar. However, breakfast will be served at The MAB Cafeteria at 7.30 am. Please contact Cik Noni at 012-6421557.

 

Announcement 5: SBM KL/Selangor activities.

 

a)      SBM KL/Selangor Annual General Meeting.

 

This will be on Saturday, 24th May at The Dewan Rukun Tetangga Brickfields. Closing date for registration is 20th May. Please contact the SBM office at 22764474.

 

b)      KL Tower climb.

 

This will be on Sunday, 18th May. The bus will be leaving MAB at 7.30 am.

 

Announcement 6: Disabled Co-operative.

 

50 disabled persons including the blind are required to set up the disabled co-operative. You are invited to be a member. Please give the photostat copy of your OKU card to Mr. Subra at the MAB reception. For more information, please call Mr. Guna at 01111-390920.

 

Thank you,

 

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.Related Posts0 comments:

Post a Comment

Statistik

Perhatian kepada pengunjung blog Suara Oku..

Blog ini adalah bertujuan untuk memberi informasi terkini dan memperjuangkan nasib Orang Kelainan Upaya(OKU) di Malaysia.

Justeru itu pihak blog memohon jasa baik pengunjung untuk menyumbang sebarang informasi berkenaan kempen,artikel dan apa sahaja yang melibatkan OKU.
Pihak blog juga ingin mengajak rakan-rakan di luar yang berminat untuk menulis mengenai OKU untuk menyertai kami terutamanya daripada golongan OKU sendiri.
Pihak blog juga amat menghargai sekiranya rakan-rakan membuat pautan blog ini di blog anda.

Sebarang pertanyaan dan cadangan silalah email pada :
suaraoku@gmail.com.
-Terima Kasih-

"Bukan Wang Yang Ku Pinta, Cuma Secebis Perhatian "

OKU'S Supporter Blogger

OKU'S Supporter Blogger

Pandangan Anda


ShoutMix chat widget

Followers

 
Copyright © Suara OKU | Powered by Blogger | Template by Blog Go Blog