Wednesday, June 18, 2014

Teley MAB no. 537

Wednesday, June 18, 2014 |

Teley MAB no. 537

 

Isnin, 16 June 2014

 

No. tel: 03-22722687

 

Salam sejahtera,

 

Terdapat 5 pengumuman baharu dan 2 pengumuman lama,

 

Pengumuman 1: Jualan.

 

Antara barangan yang boleh didapati termasuklah tongkat Hong Kong dengan pemegang getah berharga RM26.00 (dengan konsesi sebanyak 50%), TV Radio berharga RM15.00 dan termometer bercakap pada harga istimewa iaitu RM50.00. Sila hubungi Puan Zuraidah di talian 22722677 ext. 154.

 

Pengumuman 2: Lawatan warga emas orang buta ke Langkawi.

 

Acara ini akan bermula dari 16 hingga 19 Ogos (hari Sabtu hingga Selasa). Yuran sebanyak RM300.00 bagi ahli dan sukarelawan dan RM320 bagi bukan ahli. sila berdaftar dengan Puan Rani di talian 016-6854837.

 

Pengumuman 3: Forum awam mengenai kehilangan penglihatan di kalangan orang dewasa.

 

Forum ini akan diadakan pada hari Sabtu, 28 Jun dari jam 9.30 pagi hingga 1.00 tengah hari di MBPJ, Petaling Jaya. Bas akan meninggalkan Kompleks MAB pada jam 8.15 pagi. Mereka yang berminat, sila hubungi Mdm. Lim di talian 017-2263133.

 

Pengumuman 4: Kelas masakan SBM.

 

Acara ini akan diadakan pada hari Sabtu, 28 Jun dari jam 10.00 pagi di premis pejabat SBM KL/Selangor. Anda akan belajar membuat kuih-muih berasaskan ubi keledek. Yuran sebanyak RM5.00 sahaja. Sila daftarkan diri dengan Puan Jamaliah di talian 016-2820452.

 

Pengumuman 5: Terkini tentang Mesyuarat agung dwi tahunan SBM ke-10.

 

Bas akan meninggalkan Kompleks MAB pada jam 4.00 petang, 6.00 petang dan 7.00 malam. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Mustaza di talian 019-2110111.

 

Pengumuman 6: Bicara kesihatan dan pemeriksaan kesihatan percuma.

 

Acara ini akan diadakan pada hari Sabtu, 21 Jun dari jam 9.00 pagi hingga 12.00 tengah hari di Dewan MAB. Pek makan tengah hari akan disediakan. sila berdaftar dengan Puan Chitra di talian22722677 samb. 129. Tempat adalah terhad. jadi tolong cepat-cepat.

 

Pengumuman 7: Larian amal.

 

Larian sejauh 7 km akan bermula pada hari Ahad, 22 Jun di Padang Merbok, KL. Semua orang buta dijemput untuk menyertainya. Yuran sebanyak RM25.00. Bas akan meninggalkan Kompleks MAB pada jam 8.00 pagi. Sila berdaftar dengan En. Subra di talian 22722677.

 

Terima kasih,

 

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.

 

 


Teley MAB no. 537

 

Monday, 16th June 2014

 

Tel. no. 03-22722687

 

Hello friends,

 

There are 5 new announcements and 2 old announcements,

 

Announcement 1: Sales.

 

Items available include the Hong Kong Cane with rubber handle at RM26.00 (with 50% concession, TV Radio at RM15.00 and the talking thermometre at the special price with RM50.00. Please contact Puan Zuraidah at 22722677 ext. 154.

 

Announcement 2: Elderly blind trip to Langkawi.

 

This will be from 16th-19th August (Saturday-Tuesday). The fee is RM300.00 for members and volunteers and RM320.00 for non-members. Please register with Mrs. Rani at 016-6854837.

 

Announcement 3: Public forum on adult's loosing sight.

 

This will be on Saturday, 28th June from 9.30 am to 1.00 pm at MBPJ, Petalng Jaya. The bus will leave The MAB Complex by 8.15 am. Those interested, please contact Mdm. Lim at 017-2263133.

 

Announcement 4: SBM Cooking Class.

 

This will be on Saturday, 28th June at 10.00 am at The SBM KL/Selangor branch office. You will learn to make the tapioca cakes. The fee is RM5.00 only. Please register with Puan Jamaliah at 016-2820452.

 

Announcement 5: 10th BGM of SBM update.

 

The bus will leave The MAB Complex at 4.00 pm, 6.00 pm and 7.00 pm. For more information, please contact En. Mustaza at 019-2110111.

 

Announcement 6: Health talk and free medical check up.

 

This will be on Saturday, 21st June at from 9.00 am to 12.00 noon at The MAB Hall. lunceh pack will be provided. Please register with Mrs. Chitra at 22722677 ext. 129. Places are limited. So, please hurry.

 

 

Announcement 7: Charity Run.

 

The 7 km run will be on Sunday, 22nd June at Padang Merbok, KL. All the blind are invited to take part. The fee is RM25.00. The bus will leave Kompleks MAB at 8.00 am. Please register with Mr. Subra at 22722677.

 

Thank you,

 

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.Related Posts0 comments:

Post a Comment

Statistik

Perhatian kepada pengunjung blog Suara Oku..

Blog ini adalah bertujuan untuk memberi informasi terkini dan memperjuangkan nasib Orang Kelainan Upaya(OKU) di Malaysia.

Justeru itu pihak blog memohon jasa baik pengunjung untuk menyumbang sebarang informasi berkenaan kempen,artikel dan apa sahaja yang melibatkan OKU.
Pihak blog juga ingin mengajak rakan-rakan di luar yang berminat untuk menulis mengenai OKU untuk menyertai kami terutamanya daripada golongan OKU sendiri.
Pihak blog juga amat menghargai sekiranya rakan-rakan membuat pautan blog ini di blog anda.

Sebarang pertanyaan dan cadangan silalah email pada :
suaraoku@gmail.com.
-Terima Kasih-

"Bukan Wang Yang Ku Pinta, Cuma Secebis Perhatian "

OKU'S Supporter Blogger

OKU'S Supporter Blogger

Pandangan Anda


ShoutMix chat widget

Followers

 
Copyright © Suara OKU | Powered by Blogger | Template by Blog Go Blog