Friday, October 3, 2014

TELEY MAB NO. 552

Friday, October 3, 2014 |

TELEY MAB NO. 552

Isnin, 29 September 2014

No. Tel: 03-22722687

Salam sejahtera,

Terdapat 1 pengumuman baharu dan 4 pengumuman lama,

Pengumuman 1: Laporan Kewangan Tahunan 2013 dan Komuniti Ekonomi ASEAN Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri.

Kedua-dua buku ini telah dilancarkan oleh pihak kementerian dan salinan-salinan braille akan diedarkan kepada orang orang buta oleh pihak Perpustakaan MAB. Laporan tahunan itu dalam bahasa Inggeris dan Melayu. Manakala Komuniti Ekonomi ASEAN hanya dalam bahasa Inggeris sahaja. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Jacqueline di talian 22722677 samb. 130.

Pengumuman 2: Perhimpunan warga emas orang buta.

Majlis ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 4 Oktober, bermula jam 10.15 pagi di Dewan MAB. Sila berdaftar dengan Puan Rani sebelum 2 Oktober di talian 016-6854837. Lotto pula akan bermula padam jam 9.00 pagi di Pusat Warga Emas Orang Buta bersama En. Taslim.

Pengumuman 3: Nyanyian bersama lagu-lagu lama Inggeris.

Acara ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 4 Oktober di Pusat Warga Emas Orang Buta dari jam 2.00 hingga 5.00 petang. Bayaran sebanyak RM2.00 sahaja. Sila berdaftar dengan Violet di talian 22742576.

Pengumuman 4: Pembaharuan Kad OKU oleh JKM KL.

Acara ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 11 Oktober dari jam 8.30 pagi hingga 1.00 tengah hari di Dewan MAB. Sila bawa bersama kad OKU lama anda. Pendaftaran baharu juga akan dilaksanakan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Chik Raman di talian 22722677 samb. 173.

Pengumuman 5: Pertandingan Membaca dan Menulis Kebangsaan NCBM.

Pertandingan ini akan berlangsung pada hari Isnin, 3 November di St. Nicholas, Pulau Pinang. Para pemenang akan mengambil bahagian di pertandingan antarabangsa di Bangkok. Hadiah wang tunai dalam lingkungan RM100.00 hingga RM300.00. Pengangkutan, makanan dan penginapan akan disediakan. Sila berdaftar dengan persatuan anda masing-masing.

Terima kasih,

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi

TELEY MAB NO. 552

Monday, 29th September 2014

Tel. no. 03-22722687

Hello friends,

There are 1 new and 4 old announcements,

Announcement 1: Ministry Of International Trade and Industry Financial Annual Report 2013 and ASEAN Economic Community.

These 2 books have been launched by the ministry and the braille copies will be circulated to the blind by the MAB Library. The financial report is in English and Malay. While the Asean Economic Community is in English only. For more info, please call Jacqueline at 22722677 ext. 130.

Announcement 2: Elderly blind gathering.

This will be on Saturday, 4th October starting 10.15 am at the MAB Hall. Please register with Rani by 2nd October at 016-6854837. Lotto will begin at 9.00 am at The Elderly Blind Centre with Taslim.

Announcement 3: English Oldies Sing Along.

This will be on Saturday, 4th October at The EBC from 2.00 pm to 5.00 pm. The fee is RM2.00 only. Please register with Violet at 22742576.

Announcement 4: Renewal of OKU Card by JKM KL.

This will be on Saturday, 11 October from 8.30 am to 1.00 pm at the MAB Hall. Please bring along your old OKU card. New registration will also be carried out. For more info, please call En. Chik Raman at 22722677 ext. 173.

Announcement 5: NCBM National reading and writing competition.

This will be on Monday, 3rd November at St. Nicholas, Penang. Winners will take part in the international competition in Bangkok. Cash prizes range from RM100.00 to RM300.00. Travel, food and lodging are provided. Please register with your respective organization.

Thank you,

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.Related Posts0 comments:

Post a Comment

Statistik

Perhatian kepada pengunjung blog Suara Oku..

Blog ini adalah bertujuan untuk memberi informasi terkini dan memperjuangkan nasib Orang Kelainan Upaya(OKU) di Malaysia.

Justeru itu pihak blog memohon jasa baik pengunjung untuk menyumbang sebarang informasi berkenaan kempen,artikel dan apa sahaja yang melibatkan OKU.
Pihak blog juga ingin mengajak rakan-rakan di luar yang berminat untuk menulis mengenai OKU untuk menyertai kami terutamanya daripada golongan OKU sendiri.
Pihak blog juga amat menghargai sekiranya rakan-rakan membuat pautan blog ini di blog anda.

Sebarang pertanyaan dan cadangan silalah email pada :
suaraoku@gmail.com.
-Terima Kasih-

"Bukan Wang Yang Ku Pinta, Cuma Secebis Perhatian "

OKU'S Supporter Blogger

OKU'S Supporter Blogger

Pandangan Anda


ShoutMix chat widget

Followers

 
Copyright © Suara OKU | Powered by Blogger | Template by Blog Go Blog