Tuesday, March 21, 2017

TELEY MAB no. 678.

Tuesday, March 21, 2017 |

Isnin, 20hb Mac 2017
No. tel. : 03-22722687

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Terdapat 5 pengumuman baharu,

1.    Terkini tentang Mesyuarat Agung Tahunan Kelab Urutan.

Mesyuarat ini akan diadakan pada hari Khamis, 30hb April, bermula jam 9.00 pagi di Dewan MAB, Diikuti makan tengah hari. Sila berdaftar dengan En. Subra.

2.    Agronurani, insurans untuk OKU.

Agronurani menawarkan suatu pelan yang berpatutan iaitu RM55.00 setahun. Bagi kematian, anda boleh menuntut RM11,500 dan bagi kemasukan ke hospital, RM20.00 sehari. Bagi melayakkan diri, anda mestilah warganegara Malaysia, berumur antara 16 hingga 64 tahun dan mestilah telah berdaftar dengan JKM. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Puan Azlina di 012-3753080.

3.    Jualan.

Barang-barang baru yang boleh didapati adalah speaker radia, earphone Samsung dan Sony serta keyboard komputer. Sila hubungi Pn. Kameni di samb. 154.

4.    Cabaran Busking.

MAB sedang bekerjasama dengan Petronita untuk menganjurkan Cabaran Busking pada hari Sabtu, 29hb Julai. Semua OKU Penglihatan dijemput mengambil bahagian dan yuran sebanyak RM30.00 bagi setiap kumpulan. Borang pendaftaran boleh didapati di kaunter resepsi. Sila hubungi Cik Siti Huraizah di samb. 120.

5.    Terkini tentang Kad Komuter Link untuk OKU.

KTM sedang memperkenalkan satu sistem tiket baharu dengan 50% konsesi untuk warga emas, OKU dan para pelajar. KTM akan membuka kaunter di Kafeteria MAB dari 24hb hingga 25hb Mac (Jumaat dan Sabtu), 10.00 pagi hingga 5.00 petang. Kad tersebut boleh digunakan untuk Keretapi Komuter sahaja. Untuk berdaftar, sila bawa bersama salinan photostat Kad Pengenalan dan Kad OKU bersama RM15.00. untuk maklumat lanjut, sila hubungi Dr. Jacqueline di samb. 303.

Terima kasih,

ikhlas,
En. Godfrey Ooi.
Cik. Roslina Mohamed.

TELEY MAB no. 678
Monday, 20th March 2017
Tel. no.: 03-22722687

Hello friends,

There are 5 new announcements,

1.    Massage Club AGM update.

This will be on Thursday, 30th April, starting at 9.00 am at The MAB Hall, followed by lunch. Please
register with Mr. Subra.

2.    Agronurani, insurance for the disabled.

Agronurani offers an affordable plan of RM55.00 per year. For death, you can claim RM11,500 and for hospitalization, RM20.00 per day. To qualify, you must be a Malaysian citizen, age between 16 to 64 and you must be registered with JKM. For more info, please contact Puan Azlina at 012-3753080.

3.    Sales.

New items available are the radio speaker, Samsung and Sony earphones and computer keyboard. Please contact Mrs. Kameni at ext. 154.

4.    Busking Challenge.

MAB is collaborating with Petronita to organize The Busking Challenge on Saturday, 29th July. All the blind are invited to take part and the fee is RM30.00 per group. Registration forms are available at the reception counter. Please contact Ms. Siti Huraizah at ext. 120.

5.    Komuter Link Card for the disabled update.

KTM is introducing a new ticketing system with 50% concession for senior citizens, disabled persons and students. KTM will be opening a counter at The MAB Cafeteria from 24th to 25th March (Friday and Saturday), 10.00 am to 5.00 pm. The card can be used for the Komuter train only. To register, please bring along your IC and OKU card Photostat, with RM15.00. for more info, please contact Dr. Jacqueline at ext. 303.

Thank you,

Regards,
Mr. Godfrey Ooi.
Ms. Roslina Mohamed.Related Posts0 comments:

Post a Comment

Statistik

Perhatian kepada pengunjung blog Suara Oku..

Blog ini adalah bertujuan untuk memberi informasi terkini dan memperjuangkan nasib Orang Kelainan Upaya(OKU) di Malaysia.

Justeru itu pihak blog memohon jasa baik pengunjung untuk menyumbang sebarang informasi berkenaan kempen,artikel dan apa sahaja yang melibatkan OKU.
Pihak blog juga ingin mengajak rakan-rakan di luar yang berminat untuk menulis mengenai OKU untuk menyertai kami terutamanya daripada golongan OKU sendiri.
Pihak blog juga amat menghargai sekiranya rakan-rakan membuat pautan blog ini di blog anda.

Sebarang pertanyaan dan cadangan silalah email pada :
suaraoku@gmail.com.
-Terima Kasih-

"Bukan Wang Yang Ku Pinta, Cuma Secebis Perhatian "

OKU'S Supporter Blogger

OKU'S Supporter Blogger

Pandangan Anda


ShoutMix chat widget

Followers

 
Copyright © Suara OKU | Powered by Blogger | Template by Blog Go Blog