Wednesday, April 19, 2017

Teley MAB no. 682.

Wednesday, April 19, 2017 |

Selasa, 18hb April 2017
No. tel.: 03-22722687
Assalamualaikum dan salam sejahtera,
Terdapat 5 pengumuman baharu dan 1 pengumuman lama,
Para OKU Penglihatan dijemput untuk mengambil bahagian dalam Pertandingan Esei Onkyo Dunia. Hadiah-hadiah wang tunai sebanyak USD1,000.00, USD500.00, USD300.00
dan USD200.00. Untuk berdaftar, sila hubungi En. Moses Choo di 22762973.
Bersempena dengan sambutan ini, para OKU penglihatan dijemput untuk datang dan dapatkan maklumat tentang JKM, Perkeso dan Jobs Malaysia, mengenai Kad OKU,
SOCSO dan peluang-peluang pekerjaan. Sebanyak 15% diskaun pada pembaikan dan perkhidmatan mesin dan 65% diskaun pada penyembur mesin Braille akan ditawarkan
pada hari tersebut, bersama dengan Jualan Jumbo pada peralatan Braille dan Low Vision. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Cik Hema di samb. 298.
Ia akan diadakan pada hari Isnin, 1hb Mei (Hari Pekerja) di Pusat Warga Emas OKU Penglihatan dari 10.00 pagi hingga 1.00 tengah hari, dengan yuran sebanyak
RM2.00 sahaja. Sila berdaftar dengan En. Lai Kok Keong di 22742576.
Beliau adalah Pn. Norasyquin. Bagi maklumat tentang penempatan, anda boleh hubungi beliau di samb. 118.
Ia akan diadakan pada hari Ahad, 30hb April dan bas akan meninggalkan MAB pada pukul 9.15 pagi. Hanya 80 orang OKU Penglihatan dijemput disebabkan oleh
pengubahsuaian dewan. Semua mesti pergi dengan bas. Mereka yang berjalan kaki tidak akan diizinkan memasuki dewan. Sila berdaftar dengan En. Subra.
Ia akan diadakan pada hari Sabtu, 29hb April, bermula pukul 8.00 pagi dari MAB. Ada satu hentian di Subway untuk sarapan pagi dan beli-belah di Sungei
Wang. Yuran sebanyak RM5.00. Sila bawa bersama salinan fotostat Kad OKU bagi tiket-tiket keretapi pada harga konsesi. Sila berdaftar dengan En. K. K. Goh
di 013-3520732.
Terima kasih,
Ikhlas,
En. Godfrey Ooi
Cik. Roslina Mohamed.


Teley MAB no. 682
Tuesday, 18th April 2017
Tel. no.: 03-22722687
Hello friends,
There are 5 new and 1 old announcements,
The blind are invited to take part in The Onkyo World Essay Contest. Cash prizes are USD1,000.00, USD500.00, USD300.00 and USD200.00. To register, please
Mr. Moses Choo at 22762973.
In conjunction with the celebration, the blind are invited to come and seek information on JKM, Perkeso and Jobs Malaysia, concerning The OKU Card, SOCSO
and employment opportunities. 15% discount on machine repair and servicing and 65% discount on Braille machine spray will be offered on that day, with
the Jumbo Sale on Braille and Low Vision equipment. For more info, please call Ms. Hema at ext. 298
This will be on Monday, May 1st (Labour Day) at The EBC from 10.00 am to 1.00 pm, with the fee of RM2.00 only. Please register with Mr. Lai Kok Keong at
22742576.
She is Pn. Norasyquin. For info on placement, you can call her at ext. 118.
This will be on Sunday, 30th April and the bus will leave MAB at 9.15 am. Only 80 blind persons are invited due to hall renovation. All must go by bus.
Those who walk will not be permitted to enter the hall. Please register with Mr. Subra.
This will be on Saturday, 29th April, starting 8.00 am from MAB. There will be a stop at Subway for breakfast and shopping at Sungei Wang. The fee is RM5.00.
Please bring along Photostat OKU card for train tickets at concession fare. Please register with Mr. K. K. Goh at 013-3520732.
Thank you,
Regards,
Mr. Godfrey Ooi
Ms. Roslina Mohamed.Related Posts0 comments:

Post a Comment

Statistik

Perhatian kepada pengunjung blog Suara Oku..

Blog ini adalah bertujuan untuk memberi informasi terkini dan memperjuangkan nasib Orang Kelainan Upaya(OKU) di Malaysia.

Justeru itu pihak blog memohon jasa baik pengunjung untuk menyumbang sebarang informasi berkenaan kempen,artikel dan apa sahaja yang melibatkan OKU.
Pihak blog juga ingin mengajak rakan-rakan di luar yang berminat untuk menulis mengenai OKU untuk menyertai kami terutamanya daripada golongan OKU sendiri.
Pihak blog juga amat menghargai sekiranya rakan-rakan membuat pautan blog ini di blog anda.

Sebarang pertanyaan dan cadangan silalah email pada :
suaraoku@gmail.com.
-Terima Kasih-

"Bukan Wang Yang Ku Pinta, Cuma Secebis Perhatian "

OKU'S Supporter Blogger

OKU'S Supporter Blogger

Pandangan Anda


ShoutMix chat widget

Followers

 
Copyright © Suara OKU | Powered by Blogger | Template by Blog Go Blog