Thursday, November 6, 2014

TELEY MAB NO. 557

Thursday, November 6, 2014 |

TELEY MAB NO. 557

 

Isnin, 3 November 2014

 

No. tel. : 03-22722687

 

Salam sejahtera,

 

Terdapat 5 pengumuman baharu dan 1 pengumuman lama,

 

Pengumuman 1: Pustakawan baharu.

 

Seorang pustakawan baharu telah menyertai MAB pada hari Sabtu, 1 November. Beliau adalah En. Ahmad Rasyid Harith Bin Dzulkifli. No. sambungan beliau adalah 305. Kami mengucapkan selamat datang ke MAB.

 

Pengumuman 2: Kad-kad OKU sedia untuk diambil.

 

Perhatian kepada semua yang telah memohon atau memperbaharui kad-kad OKU pada hari Sabtu, 11 Oktober di Kompleks MAB. Kad-kad tersebut sekarang sedia untuk diambil. Sila ambil kad anda daripada Puan Farah Jori di talian 22722677 samb. 118.

 

Pengumuman 3: Terkini tentang Jalan Kaki Tongkat Putih MAB sekitar Brickfields.

 

Acara ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 8 November. Mereka yang mengambil bahagian, sila berkumpul di Kompleks MAB pada pukul 7.30 pagi.

 

Pengumuman 4: Sesi percambahan fikiran di antara pihak SBM KL/Selangor dan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Darat (SPAD).

 

Sesi ini akan diadakan pada hari Sabtu, 8 November dari jam 9.00 pagi hingga 12.00 tengah hari. Objektifnya adalah untuk memudahkan orang buta memahami peranan dan fungsi SPAD dalam mengurus serta mengawal sistem pengangkutan di Malaysia. Orang-orang buta dijemput untuk memberikan cadangan bagi memperbaharui sistem tersebut. Mereka yang berminat, sila hubungi pejabat SBM di talian 22764474.

 

Pengumuman 5: Sesi Nyanyian Bersama Lagu-lagu Lama Inggeris.

 

Sesi ini akan diadakan pada hari Sabtu, 15 November dari jam 10.00 pagi hingga 1.30 tengah hari di Pusat Warga Emas Orang Buta. Yuran sebanyak RM2.00 sahaja. Sila berdaftar dengan Violet di 22742576.

 


Pengumuman 6: 2 buah Buku Braille baharu daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri.

 

Laporan Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri 2013 dalam Bahasa Inggeris dan Melayu serta buku  Thinking Globally, prospering regionally, ASEAN Economic Community 2015 dalam bahasa Inggeris. Orang-orang buta boleh memohon mendapatkan buku-buku ini untuk kegunaan persendirian. Sila hubungi Cik Nabilah di talian 22722677 samb. 150.

 

Terima kasih,

 

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.


TELEY MAB NO. 557

 

Monday, 3rd November 2014

 

Tel. no. : 03-22722687

 

Hello friends,

 

There are 5 new and 1 old announcements,

 

Announcement 1: New Librarian.

 

The new librarian has joined MAB on Saturday, 1st November. He is En. Ahmad Rasyid Harith Bin Dzulkifli. His extension no. is 305. We bid him a warm welcome to MAB.

 

Announcement 2: OKU Cards ready for collection.

 

Attention to all those who applied or renewed the OKU cards on Saturday, 11th October at Kompleks MAB. The cards are now ready for collection. Kindly collect your card for Pn. Farah Jori at 22722677 ext. 118.

 

Announcement 3: MAB White Cane Walk Around Brickfields update.

 

This will be on Saturday, 8th November. All those who are taking part should assembled at Kompleks MAB by 7.30 am.

 

Announcement 4: The brain storming session between SBM KL/Selangor and SPAD.

 

This will be on Saturday, 8th November from 9.00 am to 12.00 pm. The objective is to let the blind understand the role the role and function of SPAD in managing and controlling the transport system in Malaysia. The blind are invited to give suggestion to improve the  system. Those interested, please contact the SBM office at 22764474.

 

Announcement 5: English Oldies Sing Along Session.

 

This will be on Saturday, 15th November from 10.00 am to 1.30 pm at The Elderly Blind Centre. The fee is RM2.00 only. Please register wuth Violet at 22742576.

 

Announcement 6: 2 new Braille books from Ministry of International Trade and Industry.

 

They are the MITI Report 2013 in English and Malay and Thinking Globally, prospering regionally, ASEAN Economic Community 2015 in English. The Blind can request the soft copy and the braille copy for the own use. Please contact Cik Nabilah at 22722677 ext. 150.

 

Thank you,

 

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.Related Posts0 comments:

Post a Comment

Statistik

Perhatian kepada pengunjung blog Suara Oku..

Blog ini adalah bertujuan untuk memberi informasi terkini dan memperjuangkan nasib Orang Kelainan Upaya(OKU) di Malaysia.

Justeru itu pihak blog memohon jasa baik pengunjung untuk menyumbang sebarang informasi berkenaan kempen,artikel dan apa sahaja yang melibatkan OKU.
Pihak blog juga ingin mengajak rakan-rakan di luar yang berminat untuk menulis mengenai OKU untuk menyertai kami terutamanya daripada golongan OKU sendiri.
Pihak blog juga amat menghargai sekiranya rakan-rakan membuat pautan blog ini di blog anda.

Sebarang pertanyaan dan cadangan silalah email pada :
suaraoku@gmail.com.
-Terima Kasih-

"Bukan Wang Yang Ku Pinta, Cuma Secebis Perhatian "

OKU'S Supporter Blogger

OKU'S Supporter Blogger

Pandangan Anda


ShoutMix chat widget

Followers

 
Copyright © Suara OKU | Powered by Blogger | Template by Blog Go Blog