Sunday, December 14, 2014

Teley MAB no. 562.

Sunday, December 14, 2014 |

Teley MAB no. 562.


 


Isnin, 8 Disember 2014.


 


No. tel.: 03-22722687.


 


Salam sejahtera,


 


Terdapat 5 pengumuman baharu dan 1 pengumuman lama,


 


Pengumuman 1: Kad-kad OKU.


 


Dua lagi kad-kad OKU yang sepatutnya diambil oleh Nor Asyikin Abdul Aziz dan Haikal Sulaiman Epoi. Sila hubungi Puan Farah Jori di talian 22722677 samb. 118.


 


Pengumuman 2: Lawatan PESROB Selangor ke Port Dickson serta Karnival Mini.


 


Lawatan ini akan berlangsung dari hari Sabtu 10 Januari 2015 hingga Isnin, 12 Januari 2015. Terhad untuk 30 orang ahli sahaja. Yuran deposit sebanyak RM50.00. Sila berdaftar dengan En. Abul Faris di talian 017-5159664.


 


Pengumuman 3: Pertemuan semula bekas pelatih tahun 2009-2013.


 


Majlis ini akan berlangsung di Inapan Desa Orchard, Hulu Langat dari hari Sabtu, 11 April hingga hari Ahad, 12 April 2015. Yuran sebanyak RM100.00. Tarikh tutup ialah pada 31 Januari. Sila berdaftar dengan En. Shahril Azrie di talian 0134315539.


 


Pengumuman 4: Koperasi OKU.


 


Koperasi ini sedang menaiktaraf kempen keahlian di seluruh negara. Mesyuarat pelaburan pertama akan diadakan pada hari Rabu, 17 Disember, 7.00 petang di Kafeteria MAB. Satu perbincangan tentang pelaburan juga akan diadakan tentang tenaga solar, pengurusan sumber tentang binatang dan ternakan ikan. Minuman ringan akan dihidangkan. Sila hubungi En. Guna di talian 018-3727223.


 


Pengumuman 4: Ruangan titik merah.


 


Ruangan titik merah ini telah pun dibentuk di dalam Perpustakaan MAB. Ruangan ini adalah untuk koleksi buku-buku yang unik dan luar biasa, yang mana tidak boleh diambil keluar dari perpustakaan ini. Untuk permulaan, terdapat satu buku bergambar tentang Elvis Presley bersama satu CD yang mengandungi 10 buah lagu paling popularnya. Jika anda mahu membaca dan mendengar lagu-lagunya, kenapa tidak datang ke perpustakaan ini secara individu atau berkumpulan? Sila hubungi En. Rasyid di talian 22722677 samb. 305 atau Cik Nabilah di samb. 150.


 


Pengumuman 5: Pelajaran bahasa-bahasa asing.


 


Pihak GTC akan membimbang pelajaran bahasa asing kepada OKU penglihatan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Chowdry di talian 22722677 samb. 149 atau 016-6456140.


 


Terima kasih,


 


Ikhlas,


En. Godfrey Ooi.


 


 

 

 

 

 

 

 

 

Teley MAB no. 562.


Monday, 8th December 2014.

 

Tel. no.: 03-22722687.


Hello friends,


There are 5 new and 1 old announcements,


Announcement 1: OKU Cards.


Two more OKU cards are to be collected by Nor Asyikin Abdul Aziz and Haikal Sulaiman Epoi. Please contact Puan Farah Jori at 22722677 ext. 118.


Announcement 2: PESROB Selangor Port Dickson trip and mini carnival.


This will be from Saturday, 10th January 2015 to Monday, 12th January 2015. The places for 30 members only. Deposit fee is RM50. Please register with En. Abul Faris at 017-5159664.


Announcement 3: Reunion of ex-trainees 2009-2013.


This will be at the Inapan Desa Orchard, Hulu Langat from Saturday, 11th April to Sunday. 12th April 2015. The fee is RM100.00. The closing date is on 31st January. Please register with Mr. Shahril Azrie at 013-4315539.


Announcement 4: Koperasi OKU.


The co-operation is embarking on the membership drive nationwide. The first investment meeting will be on Wednesday, 17th December, 7.00 pm at the MAB Cafeteria. There will be investment talks on solar energy, animal husbandary and fish farming. Light refreshment will be served. Please call Mr. Guna at 018-3727223.


Announcement 4: Red Spot Section.


The Red Spot Section has been set up at the MAB Library. This is for unique and rare collection of books, which cannot be taken out of the library. For a start, there is a picture book of Elvis Presley with the CD of the 10 of his most popular songs. If you wish to read the book and listen to his songs, why not come to the library individually or in a group. Please contact En. Rasyid at 22722677 ext. 305 or Cik Nabilah at ext. 150.


Announcement 5: Foreign language lessons.


The GTC will be conducting foreign language lessons for the blind. For more details, please call Mr. Chowdry at 22722677 ext. 149 or 016-6456140.

Thank you,

Regards,


Mr. Godfrey Ooi.Related Posts0 comments:

Post a Comment

Statistik

Perhatian kepada pengunjung blog Suara Oku..

Blog ini adalah bertujuan untuk memberi informasi terkini dan memperjuangkan nasib Orang Kelainan Upaya(OKU) di Malaysia.

Justeru itu pihak blog memohon jasa baik pengunjung untuk menyumbang sebarang informasi berkenaan kempen,artikel dan apa sahaja yang melibatkan OKU.
Pihak blog juga ingin mengajak rakan-rakan di luar yang berminat untuk menulis mengenai OKU untuk menyertai kami terutamanya daripada golongan OKU sendiri.
Pihak blog juga amat menghargai sekiranya rakan-rakan membuat pautan blog ini di blog anda.

Sebarang pertanyaan dan cadangan silalah email pada :
suaraoku@gmail.com.
-Terima Kasih-

"Bukan Wang Yang Ku Pinta, Cuma Secebis Perhatian "

OKU'S Supporter Blogger

OKU'S Supporter Blogger

Pandangan Anda


ShoutMix chat widget

Followers

 
Copyright © Suara OKU | Powered by Blogger | Template by Blog Go Blog