Wednesday, March 9, 2016

TELE MAB no. 624

Wednesday, March 9, 2016 |

TELE MAB no. 624

 

Selasa, 8hb Mac 2016

No. tel.: 03-22722687

Salam sejahtera,

Terdapat 5 pengumuman baharu,

1.       Terkini tentang adiah-hadiah perayaan bagi orang-orang buta berbangsa Cina.

Acara ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 12hb
Mac di Dewan MAB. Mereka yang telah menghantarkan borang permohonan sehingga 27
hb
Februari adalah layak untuk menghadirinya. Sila bawa Kad OKU anda. Bagi mendapatkan penjelasan, sila hubungi Dr Jacqueline di samb. 303.

2.       Terkini tentang Bengkel Penulisan Kreatif.

Bengkel ini telah ditangguhkan ke tarikh 28hb-29hb
Mei (Sabtu & Ahad),dari pukul 8.30 pagi hingga 5.00 petang. Hanya tempat duduk yang terhad boleh didapati. Jadi, sila cepat dan berdaftar dengan Cik Roslina
di samb. 150.

3.       Program Asas Perubatan Islam oleh PERTIS.

Program ini akan diadakan pada hari Ahad, 27hb
Mac pukul 9.00 pagi di Dewan MAB. Semua OKU Penglihatan dijemput hdir. Bayaran sebanyak RM5.00 bagi ahli, RM10.00 bagi bukan ahli dan RM3.00 bagi kanak-kanak
di bawah umur 12 tahun. Untuk maklumat lanjut dan pendaftaran, sila hubungi Ustaz Mohd Noor di talian 012-3428745.

4.       Kod United English Braille (UEB).

Kod baru UEB telah dilancarkan di beberapa buah negara. UEB telah membawa bersama beberapa kod yang telah sedia ada ke dalam  1 kod, yang mengandungi kod-kod
kesusasteraan, , matematik dan komputer. Booklet boleh didapati di NCBM. Sila hubungi Cik Wong Kuee Heong di talian 26306570 samb. 323.

5.       Buku-buku braille terbaharu.

Beberapa buah buku braille telah disumbangkan oleh JAKIM, boleh didapati di Perpustakaan MAB. 2 buah buku braille yang telah dikeluarkan oleh Perpustakaan
MAB adalah:

1.       Talak dan prosedur perceraian dalam 1 jilid.

2.       Jula Juli Bintang Tujuh oleh Adileah dalam 5 jilid.

Terima kasih,

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.

Tele MAB no. 624

TELE MAB no. 624

Tuesday, 8th March 2016

Tel. no.: 03-22722687

Hello friends,

There are 5 new announcements,

1.       Festive gifts for the Chinese blind update.

This will be on Saturday, 12th March at the MAB Hall. All those who have submitted the application forms by 27th
February are eligible to attend. Please bring your OKU Card. For clarification, please call Dr Jacqueline at ext. 303.

2.       Creative Writing Workshop update.

This has been postponed to 28th-29th
May (Saturday & Sunday), from 8.30 am to 5.00 pm. Only limited places are available. So, please hurry and register with Cik Roslina at ext. 150.

3.       Islamic Basic Medical Program by PERTIS.

This will be on Sunday, 27th
March at 9.00 am at The MAB Hall. All the blind are invited. The fee is RM5.00 for members, RM10.00 for non-members and RM3.00 for children under 12 years
of age. For more info and registration, please call Ustaz Mohd Noor at 012-3428745.

4.       United English Braille Code (UEB).

The new UEB Code has been adopted in a number of countries. The UEB brings together several existing codes into 1 code, which includes the literary, mathematics
and computer codes. The booklet Is available at NCBM. Please call Ms Wong Kuee Heong at 26306570 ext. 323.

5.       New Braille books.

A number of Braille books donated by JAKIM are available in the library. 2 new braille books have been produced by MAB Library

1.       Talak dan prosedur perceraian in 1 volume.

2.       Jula Juli Bintang Tujuh by Adileah in 5 volumes.

Thank you,

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.Related Posts0 comments:

Post a Comment

Statistik

Perhatian kepada pengunjung blog Suara Oku..

Blog ini adalah bertujuan untuk memberi informasi terkini dan memperjuangkan nasib Orang Kelainan Upaya(OKU) di Malaysia.

Justeru itu pihak blog memohon jasa baik pengunjung untuk menyumbang sebarang informasi berkenaan kempen,artikel dan apa sahaja yang melibatkan OKU.
Pihak blog juga ingin mengajak rakan-rakan di luar yang berminat untuk menulis mengenai OKU untuk menyertai kami terutamanya daripada golongan OKU sendiri.
Pihak blog juga amat menghargai sekiranya rakan-rakan membuat pautan blog ini di blog anda.

Sebarang pertanyaan dan cadangan silalah email pada :
suaraoku@gmail.com.
-Terima Kasih-

"Bukan Wang Yang Ku Pinta, Cuma Secebis Perhatian "

OKU'S Supporter Blogger

OKU'S Supporter Blogger

Pandangan Anda


ShoutMix chat widget

Followers

 
Copyright © Suara OKU | Powered by Blogger | Template by Blog Go Blog