Thursday, March 17, 2016

TELE MAB no. 625

Thursday, March 17, 2016 |

Selasa, 15hb Mac 2016

No. Tel.: 03-22722687

Salam sejahtera,

Terdapat 3 pengumuman baharu dan 3 pengumuman lama,

1.       Sudut Kanak-kanak Perpustakaan.

Kemudahan ini telah dilancarkan pada hari Rabu lepas, 9hb Mac. Para ibu bapa bersama kanak-kanak berumur 12 tahun dan ke bawah adalah digalakkan untuk
membawa mereka ke perpustakaan ini. Buku-buku yang mempunyai cetakan yang besar, braille dan 3D dengan muzik. Sudut kanak-kanak dibuka dari jam 8.30 pagi
hingga 5.00 petang kecuali waktu makan tengah hari.

2.       Terkini tentang hadiah-hadiah perayaan Tahun Baharu Cina.

Mereka yang telah berdaftar dan masih tidak mengambil beg kudap-kudapan tersebut, sila hubungi Cik Gayathri di samb. 297.

3.       Karnival Kesihatan.

Fakulti Oftalmologi UiTM akan mengadakan satu Karnival Kesihatan dan aktiviti-aktiviti pada hari Ahad, 27hb Mac dari jam 8.00 pagi hingga 1.30 tengah hari.
Pengangkutan, sarapan dan makan tengah hari akan disediakan. Semua OKU Penglihatan dijemput untuk mengambil bahagian. Bas akan meninggalkan Kompleks MAB
pada jam 7.30 pagi. Sila berdaftar dengan En. Subra di talian 22722677. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Cik Siti Huraizah di samb. 189.

4.       Terkini tentang Bengkel Penulisan Kreatif.

Bengkel ini telah ditangguhkan ke tarikh 28hb-29hb
Mei (Sabtu & Ahad),dari pukul 8.30 pagi hingga 5.00 petang. Hanya tempat duduk yang terhad boleh didapati. Jadi, sila cepat dan berdaftar dengan Cik Roslina
di samb. 150.

5.       Terkini tentang persiaran Warga Emas OKU Penglihatan ke Hatyai.

Ia akan diadakan dari 29hb April hingga  2hb
Mei (Jumaat hingga Isnin). Bayaran sebanyak RM270 bagi ahli-ahli dan RM400 bagi bukan ahli. 2 hidangan sarapan dan 2 hidangan makan tengah hari akan disediakan.
Tempat adalah terhad, sila cepat dan berdaftar dengan Pn. Rani di talian 016-6854837.

6.       Program Asas Perubatan Islam oleh PERTIS.

Program ini akan diadakan pada hari Ahad, 27hb Mac pukul 9.00 pagi di Dewan MAB. Semua OKU Penglihatan dijemput hadir. Bayaran sebanyak RM5.00 bagi ahli,
RM10.00 bagi bukan ahli dan RM3.00 bagi kanak-kanak di bawah umur 12 tahun. Untuk maklumat lanjut dan pendaftaran, sila hubungi Ustaz Mohd Noor di talian
012-3428745.

Terima kasih,

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.

Tele MAB no. 625

TELE MAB no. 625

Tuesday, 15th March 2016

Tel. No.: 03-22722687

Hello friends,

There are 3 new and 3 old announcements,

1.       Library Children’s Corner.

This fascility is launched on last Wednesday, 9th March. Parents with children aged 12 and below are encouraged to bring them to the library. The books
with large print, braille and 3D with music. The children’s corner is opened in 8.30 am to 5.00 pm except for the lunch hour.

2.       Chinese New Year Festive Gifts update.

Those who have registered and have not collected the goody bags, please contact Ms. Gayathri at ext. 298.

3.       Health Carnival.

The UiTM Opthalmology Faculty will be holding a Health Carnival at activities on Sunday, 27th March from 8.00 am to 1.30 pm. Transport, breakfast and lunch
will be provided. All the blind are invited to take part. The bus will leave Kompleks MAB at 7.30 am. Please register with Mr. Subra at 22722677. For more
info, you can call Cik Siti Huraizah at ext. 189.

4.       Creative Writing Workshop update.

This has been postponed to 28th-29th
May (Saturday & Sunday), from 8.30 am to 5.00 pm. Only limited places are available. So, please hurry and register with Cik Roslina at ext. 150.

5.       Elderly blind excursion to Hatyai update.

This will be from 29th April to 2nd
May (Friday to Monday). The fee is RM270 for members and RM400 for non-members. 2 breakfasts and 2 lunches will be provided. As places are limited, please
hurry and register with Mrs Rani at 016-6854837.

6.       Islamic Basic Medical Program by PERTIS.

This will be on Sunday, 27th
March at 9.00 am at The MAB Hall. All the blind are invited. The fee is RM5.00 for members, RM10.00 for non-members and RM3.00 for children under 12 years
of age. For more info and registration, please call Ustaz Mohd Noor at 012-3428745.

Thank you,

Regards,

Mr Godfrey Ooi.Related Posts0 comments:

Post a Comment

Statistik

Perhatian kepada pengunjung blog Suara Oku..

Blog ini adalah bertujuan untuk memberi informasi terkini dan memperjuangkan nasib Orang Kelainan Upaya(OKU) di Malaysia.

Justeru itu pihak blog memohon jasa baik pengunjung untuk menyumbang sebarang informasi berkenaan kempen,artikel dan apa sahaja yang melibatkan OKU.
Pihak blog juga ingin mengajak rakan-rakan di luar yang berminat untuk menulis mengenai OKU untuk menyertai kami terutamanya daripada golongan OKU sendiri.
Pihak blog juga amat menghargai sekiranya rakan-rakan membuat pautan blog ini di blog anda.

Sebarang pertanyaan dan cadangan silalah email pada :
suaraoku@gmail.com.
-Terima Kasih-

"Bukan Wang Yang Ku Pinta, Cuma Secebis Perhatian "

OKU'S Supporter Blogger

OKU'S Supporter Blogger

Pandangan Anda


ShoutMix chat widget

Followers

 
Copyright © Suara OKU | Powered by Blogger | Template by Blog Go Blog